BC/49 Results for Jun 12

BC/49 results for Jun 12
19 28 32 40 41 45 Bonus 23

Ball 19 drawn 7 time(s) in 2019.
Ball 28 drawn 4 time(s) in 2019.
Ball 32 drawn 11 time(s) in 2019.
Ball 40 drawn 9 time(s) in 2019.
Ball 41 drawn 9 time(s) in 2019.
Ball 45 drawn 5 time(s) in 2019.
Bonus 23 drawn 12 time(s) in 2019.