BC/49 Results for Jun 22

BC/49 results for Jun 22
12 20 28 31 32 33 Bonus 09

Ball 12 drawn 5 time(s) in 2019.
Ball 20 drawn 9 time(s) in 2019.
Ball 28 drawn 6 time(s) in 2019.
Ball 31 drawn 9 time(s) in 2019.
Ball 32 drawn 12 time(s) in 2019.
Ball 33 drawn 9 time(s) in 2019.
Bonus 09 drawn 7 time(s) in 2019.