BC/49 Results for Jun 5

BC/49 results for Jun 5
13 16 19 30 39 41 Bonus 08

Ball 13 drawn 9 time(s) in 2019.
Ball 16 drawn 7 time(s) in 2019.
Ball 19 drawn 6 time(s) in 2019.
Ball 30 drawn 6 time(s) in 2019.
Ball 39 drawn 8 time(s) in 2019.
Ball 41 drawn 8 time(s) in 2019.
Bonus 08 drawn 9 time(s) in 2019.