BC/49 Results for May 22

BC/49 results for May 22
05 10 18 29 30 41 Bonus 32

Ball 05 drawn 6 time(s) in 2019.
Ball 10 drawn 7 time(s) in 2019.
Ball 18 drawn 8 time(s) in 2019.
Ball 29 drawn 6 time(s) in 2019.
Ball 30 drawn 5 time(s) in 2019.
Ball 41 drawn 5 time(s) in 2019.
Bonus 32 drawn 10 time(s) in 2019.