BC/49 Results for Nov 13

BC/49 results for Nov 13
01 10 11 12 16 31 Bonus 07

Ball 01 drawn 15 time(s) in 2019.
Ball 10 drawn 13 time(s) in 2019.
Ball 11 drawn 13 time(s) in 2019.
Ball 12 drawn 17 time(s) in 2019.
Ball 16 drawn 13 time(s) in 2019.
Ball 31 drawn 16 time(s) in 2019.
Bonus 07 drawn 9 time(s) in 2019.