Quebec 49 Results for Jul 6

Quebec 49 results for Jul 6
16 17 25 29 32 47 Bonus 38

Ball 16 drawn 4 time(s) in 2019.
Ball 17 drawn 7 time(s) in 2019.
Ball 25 drawn 4 time(s) in 2019.
Ball 29 drawn 6 time(s) in 2019.
Ball 32 drawn 11 time(s) in 2019.
Ball 47 drawn 7 time(s) in 2019.
Bonus 38 drawn 7 time(s) in 2019.