Quebec 49 Results for Jun 19

Quebec 49 results for Jun 19
01 04 18 27 35 36 Bonus 20

Ball 01 drawn 6 time(s) in 2019.
Ball 04 drawn 8 time(s) in 2019.
Ball 18 drawn 5 time(s) in 2019.
Ball 27 drawn 12 time(s) in 2019.
Ball 35 drawn 6 time(s) in 2019.
Ball 36 drawn 10 time(s) in 2019.
Bonus 20 drawn 8 time(s) in 2019.